รายการเพื่อนคู่คิด

___________________________________________________________________________________________________

Orga คืออะไร ??

7987

                   Orga (ออก้า) คือ ลูกฟักข้าวที่สุกจัดเต็มที่ ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ได้ลูกฟักข้าวที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะสารอาหารในกลุ่มแคโรทีนนอยด์  ที่ประกอบไปด้วย Lycopene  , และ ß-carotene ในปริมาณที่สูงกว่าผักผลไม้ชนิดอื่นๆ   จากการประชุมวิชาการ กรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง “ฟักข้าว: จากผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง” โดย  รศ.ดร. สุรพล นธการกิจกุล คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่

“ เชียงดา ” สมุนไพรไทยรักษาเบาหวาน

DSC02121

               ผักพื้นบ้านชื่อแปลกชนิดนี้ว่า “เซี่ยงดา หรือ เซ่งดา” ในภาษาเมืองของภาคเหนือ มันคือผัก “เชียงดา” หรือ “จินดา” ในภาคกลาง ส่วนในภูมิภาคอื่นๆ จะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น “ผักว้น” ,“ม้วนไก่” หรือ “ผักเซ็ง” มีลักษณะเป็นไม้เถาเป็นพุ่มทึบ น้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ สีเหลืองอมส้ม ผลรูปหอก เติบโตในป่าเขตร้อนภาคกลางและภาคใต้ของอินเดีย และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผักเชียงดารู้จักกันดีในภาษาอังกฤษว่า “Perrpioca of the woods” และ เบสบาสรินกิ แปลว่า เขาแกะ  ในภาษาสันสกฤต  มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือในภาษาฮินดู “Gurmar”  แปลตรงตัวว่า “ผู้ฆ่าน้ำตาล” ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ต้นไม้เถาเลื้อย ควำมยำวของเถาเลื้อยไปได้ไกลขึ้นกับอายุของไม้นั้น ลำต้นสีเขียว ทุกส่วนของต้นที่อยู่เหนือดินมียางสีขำว ขนาดของลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕-๕ ซม. ใบ เป็นใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม

ประโยชน์ทางโภชนาการของ” ฟักข้าว “

DSC_3179

            ประโยชน์ทางโภชนาการของ “ ฟักข้าว ” ไมโครกรัม/กรัม น้ำหนักผล เนื้อผลไม้       เยื่อเมล็ด บีตาแคโรทีน 22.1 101 ไลโคฟีน 0.9 380 ไลโคพีน เป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ พบได้ในผักและผลไม้บางชนิด ทำหน้าที่เป็นรงควัตถุ รวบรวมแสงให้แก่พืชและป้องกันพืชผักจากออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยว (อนุมูลอิสระ) และแสงที่จ้าเกินไป การกินไลโคพีนที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นได้รับการพิสูจน์จากวงการแพทย์ว่ามีผลลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร เนื่องจากเยื่อเมล็ดฟักข้าวมีไลโคพีนมากกว่าผลไม้อื่นๆ ทุกชนิด จึงถือว่าเป็นอาหารต้านมะเร็งที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งจากฤทธิ์ของไลโคพีน ไลโคพีน เป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ พบได้ในผักและผลไม้บางชนิด ทำหน้าที่เป็นรงควัตถุ

น้ำฟักข้าว GAC-Q10 สุดยอดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

PENTAX Image

น้ำฟักข้าว GAC-Q10 ผลิตจาก ลูกฟักข้าวคุณภาพดี ที่มีสารเบตาแคโรทีนและสารไลโคพีนในปริมาณสูงมาก เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม่เพื่อสุขภาพ(พร้อมดื่ม)ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ ฟักข้าว เป็นไม้เถาเลื้อยพัน มีมือเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข่ ผลฟักข้าวมีเปลือกหนา ผลสุกเนื้อในหนามีสีส้ม ภายในมีเยื่อสีแดงให้เมล็ดเกาะ เนื้อผลสุกกินได้ เยื่อเมล็ดของฟักข้าวมีปริมาณเบตาแคโรทีนมาก กว่าแครอต 10 เท่า และ มีไลโคพีนมากกว่ามะเขือเทศ 12 เท่า และมีกรดไขมันขนาดยาวประมาณร้อยละ ๑๐ ของมวล การกินบีตาแคโรทีนจากฟักข้าวพบว่าดูดซึมในร่างกายได้ดีเพราะละลายได้ในกรดไขมันดังกล่าว ผลจากสรรพคุณของสาระสำคัญใน “น้ำฟักข้าว” ทำให้สามารถแก้ปัญหาโรคบางชนิดได้จริง โดยผู้ดื่มจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสุขภาพร่างกาย หลังจากดื่ม น้ำฟักข้าวไปแล้วระยะหนึ่ง ดื่มน้ำฟักข้าว มีแต่จะได้รับประโยชน์จาก สรรพคุณที่ผ่านจากวิจัยการการแพทย์มาแล้วประโยชน์ที่ได้จากสรรพคุณของน้ำฟักข้าว - มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก(Anti oxidant)

ฟักข้าว” ผักร่ำรวยสารต้านมะเร็ง “ไลโคปีน”

DSC03138

มีดีมากกว่าหน้าตา                    เจ้าผักลูกกลมๆ มีหนามเล็กๆ โดยรอบแลดูน่าตาตลกมากกว่าน่ากินชนิดนี้ถูกขนานนามด้วยหลายชื่อแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “แก็ก”, “มะข้าว”, “ผักข้าว”, “ขี้กาเครือ” และที่คุ้นๆ หูก็คือ “ฟักข้าว”…ฟักข้าวเป็นพืชในตระกูลแตงกวา และมะระ มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน พม่า ไทย ลาว บังกลาเทศ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ “มีงานวิจัยของต่างประเทศที่ระบุว่าสารไลโคปีน ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสามารถป้องกันความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ และระบุว่าสารนี้มีมากในมะเขือเทศ แต่จริงๆ แล้วในภูมิภาคบ้านเรายังมีพืชบางชนิดที่มีไลโคปีนสูงกว่ามะเขือเทศนับ 10 เท่า นั้นก็คือ “ฟักข้าว” นั่นเอง เราพบว่าในมะเขือเทศสุก 1 กรัม มีสารไลโคปีนอยู่ประมาณ 31

รายการ ถึงพริก ถึงขิง ตอน ฟักข้าว

รายการ ถึงพริก ถึงขิง ตอน ฟักข้าว  

รูปผลิตภัณฑ์

14

   

ฟักข้าวกับประโยชน์ทางยาและการรักษาโรคมะเร็ง

DSC00440

ฟักข้าวกับคุณประโยชน์ทางยาและฤทธิ์ในการบำบัดรักษาโรค ฟักข้าวกับงานวิจัยในเวียดนาม               การวิจัยทางคลินิกที่มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม พบว่าน้ำมันที่สกัดจากเยื่อเมล็ดฟักข้าวมีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งตับ และจากงานวิจัยของประเทศเวียดนามพบว่า เมื่อใช้เยื่อฟักข้าวเสริมอาหารให้กับเด็กก่อนวัยเรียน(เวียดนาม) พบว่าเด็กในกลุ่มที่ให้ฟักข้าวเสริม จะมีปริมาณบีตาแคโรทีนและไลโคพีนในพลาสมาสูงขึ้น และในกลุ่มที่มีปริมาณความเข้มข้นของเฮโมโกลบินต่ำ เมื่อให้ฟักข้าวเสริมพบว่าจะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของเฮโมโกลบิน เพิ่มขึ้นด้วย จึงแนะนำให้ผู้มีเลือดจางกินข้าวหุงเยื่อเมล็ดฟักข้าวสุกด้วย ปัจจุบันมีผู้นำเยื่อเมล็ดฟักข้าวผลิตเป็นเครื่องดื่ม อาหารเสริมจำหน่ายในต่างประเทศ และกำลังนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางด้วย การใช้ฟักข้าวในประเทศจีน               ประเทศจีนใช้เมล็ดแก่ของฟักข้าวเป็นยามานานกว่า ๑,๒๐๐ ปี โดยเมล็ดฟักข้าวและเยื่อเมล็ดในการบำบัดอาการอักเสบบวม กลากเกลื้อน ฝี อาการฟกช้ำ ริดสีดวง แก้ท้องเสีย

ฟักข้าวนาโนลบริ้วรอย งานวิจัยเภสัชมช.

ฟักข้าว

ครีมอนุภาคนาโนจากน้ำมันเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว                   ตำรับลดริ้วรอยได้ผลดีและมีความคงตัวสูง เป็นงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย คณะเภสัชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แสดงถึงศักยภาพนักวิจัยไทย จนได้รับรางวัลนานาชาติจากสมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ  “ฟักข้าว” ยังไปได้อีกไกลในระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงาม แนะส่งเสริมการปลูกฟักข้าวสู่ระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล หัวหน้าทีมวิจัย เผยผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาเครื่องสำอางลดเลือนริ้วรอยจากน้ำมันของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวใน อนุภาคไขมันระดับนาโน (Development of Anti-wrinkle Cosmetic from Aril Oil of Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng in Nanostructured Lipid Carriers) ได้รับรางวัล IFSCC Host Society Award 2011 ซึ่งนับเป็นผลงานของคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ จากงานประชุมสมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011

น้ำมันมะพร้าวฟักข้าว จากเยื้อฟักข้าวสีแดงสกัดเป็นน้ำมันพร้อมหัวกะทิ

large_as0151

น้ำมันมะพร้าวเยื้อฟักข้าว หัวกะทิ จากตลาดบอกผู้ขายให้บีบแบบไม่ใส่น้ำ ฟักข้าวแก่สุก ผ่าตามขวางหรือผ่าตามยาว ใช้ช้อนตักเมล็ดใส่ในถ้วยหรือภาชนะที่จะต้องคั้นเพื่อให้เยื้อสีแดงออกจากเมล็ด ใชมือขย้ำ หรือ ที่ตีไข่ ก็จะออกง่าย เยื้อฟักข้าวไม่ได้ผสมน้ำ หัวกะทิกับเยื้อฟักข้าว เทลงกระทะ เคี่ยวไฟอ่อนๆ อัตราส่วน หัวกะทิ 2 ส่วนเยื้อฟักข้าว 1 ส่วน เคี่ยวไฟอ่อนคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ติดก้นกระทะจนงวดลงเรื่อยๆ น้ำมันเริ่ม ลอยอยู่ด้านบน เมื่อใกล้จะเสร็จหัวกะทิและเยื้อฟักข้าวจะละเอียดเบากระจายมองไม่เห็นน้ำมัน จนหอมเกรียบๆซึ่งดูยากพอควรเพราะสีแดงไปหมด เมื่อปิดไฟแล้วค่อยๆตักขึ้นไว้ข้างกระทะ ทัพพีกดให้น้ำมันออกมา  น้ำมันจะออกมามาก ตักกรองบนผ้าขาวบางหรือกระดาษกรอง 1 ชั้น พอน้ำมันเย็นดูแล้วใสดี ใช้ได้ทันที หรือใส่ขวด ประโยชน์ของเยื้อหุ้มเมล็ดฟักข้าวสีแดง    มีปริมาณเบต้าแคโรทีน มากกว่าแครอท 10 เท่า มีไลโคฟีนมากกว่า มะเขือเทศ